• IMG_20190510_093139_BURST001_COVER
  • IMG_20190510_093127
  • IMG_20190510_093139_BURST002
  • IMG_20190510_093117
  • IMG_20190510_093208
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Toàn văn Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công ...
Theo đó, Nghị quyết yêu cầu sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương, cụ thể, bãi bỏ một số loại phụ cấp sau:- Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức);- Bãi bỏ phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo ...
> Xem chi tiết

PHONG TRÀO CỦA TRƯỜNG